Docent Jiří Mrázek zemřel

V pátek 7. září 2018 zemřel ve věku nedožitých 79 let dlouholetý učitel TUL a člen katedry textilních a jednoúčelových strojů doc. Ing. Jiří Mrázek, CSc. Na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci a později na Technické univerzitě v Liberci působil více než 43 let.

Jeho akademická dráha začala zakončením studia na Strojní fakultě tehdejší Vysoké školy strojní a textilní v Liberci v roce 1968, kdy nastoupil jako asistent na katedru mechaniky, pružnosti a pevnosti, kde se zabýval technickou mechanikou. V roce 1972 přešel na katedru textilních strojů. Tam se věnoval nadále výuce předmětů zaměřených na technickou mechaniku a teorii mechanismů. Dále vedl několik speciálních předmětů určených především pro specializaci textilní stroje na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci.
V oblasti vědecko-výzkumné se z počátku věnoval konstrukci listových strojů. Výsledky této činnosti shrnul v kandidátské práci, kterou úspěšně obhájil v roce 1980 a byl jmenován kandidátem technických věd v oboru Stavba výrobních strojů a zařízeni. V roce 1987 byl jmenován docentem v oboru Stavba a zařízení strojů pro spotřební průmysl.
Doc. Mrázek značnou část svého života věnoval výchově mladé technické generace. Byl školitelem doktorandů, úspěšně a bezpečně dovedl řadu studentů k úspěšnému ukončení studia. V letech 1990 až 1993 pracoval jako proděkan pro pedagogickou činnost, v letech 1990–2000 byl vedoucím katedry textilních strojů a v letech 1990–1997 byl členem vědecké rady fakulty strojní. Pracoval jako dlouholetý odborný garant mezinárodní konference o teorii strojů a mechanismů, která je, z pověření národního komitétu IFToMM, již tradičně organizována na Technické univerzitě v Liberci.
Jako člen mezinárodní organizace IFToMM pracoval též v Národním komitétu IFToMM a v Technickém komitétu Linkages and Cams IFToMM. Jako člen České společnosti pro mechaniku byl též jedno volební období členem hlavního výboru a od r. 1998 byl členem výboru pobočky v Liberci.
Vědecko-výzkumná činnost doc. Mrázka byla zaměřena na konstrukci, modelování a dynamickou analýzu mechanických systémů textilních strojů, a to zejména na tkací stroje, listové stroje, okrouhlé pletací stroje apod.
Výsledky ve vědecko-výzkumné oblasti publikoval ve více než 140 publikacích v časopisech a na konferencích. Je autorem nebo spoluautorem 9 patentů. Významná byla jeho spolupráce s průmyslem, za kterou se dostalo doc. Mrázkovi řady ocenění děkana i rektora Technické univerzity v Liberci.

Ztrácíme skvělého odborníka a dobrého člověka. Čest jeho památce.

Poslední rozloučení s Jiřím Mrázkem se koná v kostele sv. Antonína Paduánského v Liberci – Ruprechticích ve středu 12. 9. 2018 v 11 hodin.

-red-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce