Zemřel emeritní rektor profesor Stříž

Bohuslav Stříž, emeritní rektor TUL a emeritní děkan Fakulty strojní TUL, zemřel ve věku 88 let.

V pondělí 14. ledna zemřel člověk, kterého si lidé vážili – pan profesor RNDr. Bohuslav Stříž, DrSc.

V roce 1930 se narodil a svá dětská léta prožil v nevelké obci Kořenec, blízko Boskovic. V Boskovicích se také vyučil mechanikem šicích a psacích strojů a poté tam ještě rok pracoval v tehdejší firmě Minerva. Bylo mu dvacet, když začal studovat průmyslovou školu, posléze odmaturoval a v roce 1953 se stal studentem Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. To už věděl jistě, že ho srdce táhne k mechanice.

            Jednou vyprávěl, že ještě jako učeň toužil po jakési knize o mechanice. Jenže když ji jako dárek dostal, zjistil, že jí vlastně vůbec nerozumí. Inu tehdy netušil, že to bude právě teoretická mechanika, která se stane jeho celoživotní profesní láskou.

            Po roce studia v Praze se objevila příležitost studovat v tehdejším Sovětském svazu. Využil této možnosti a vystudoval teoretickou mechaniku na velmi prestižní univerzitě – Matematicko-mechanickém Institutu v tehdejším Leningradě.

            V Moskvě mu nejprve oznámili, že bude studovat na pedagogické fakultě, ale cílevědomý a trochu vzpurný Bohuslav jim řekl, že nebude, že to se tedy raději vrátí zpět do Prahy. Sovětské soudruhy to zřejmě překvapilo do té míry, že posléze souhlasili s jeho studiem v Leningradě.

            V roce 1959 úspěšně absolvoval diplomovou prací z oboru plasticity. Vedl jej prof. Kačánov, který ho zřejmě odborně i osobně značně ovlivnil. (Po sovětské „perestrojce“ se stal profesorem v USA.)

            Po návratu do Československa nastoupil jako asistent na Vysokou školu strojní v Liberci (pozdější VŠ strojní a textilní, nynější Technickou univerzitu v Liberci – TUL) a setrval na ní celých 59 let až do posledních dnů svého života.

            Jako akademický pracovník prof. Stříž samozřejmě učil (a dobře učil) – přednášel a vedl semináře pro studenty i doktorandy v nejrůznějších oblastech oboru mechaniky. Nicméně zabýval se mechanikou hlavně jako vědním oborem, a to zejména v oblastech plasticity, lomové mechaniky, víceosého namáhání vlákenných systémů atp.

            V prvním údobí, tj. asi do roku 1973, působil na katedře pružnosti a pevnosti strojní fakulty této univerzity. V r. 1966 obhájil kandidátskou disertační práci na VÚT Brno, v r. 1969 rigorózní práci pro získání titulu RNDr. na UK Praha a v r. 1973 se habilitoval na ČVUT Praha a získal titul docenta.

            V tehdejší normalizační době bylo možné získat docentský titul dvojím způsobem – přímým jmenováním, nebo na základě obhajoby habilitační práce. Když soudruzi nabídli Dr. Střížovi jmenování docentem (stal se tehdy vedoucím katedry), pan doktor poděkoval se slovy, že má habilitační práci připravenou a může ji obhájit. A tak se také stalo.

            V druhém údobí, tj. asi do roku 1998, působil stále na katedře pružnosti a pevnosti (do r. 1993 jako její vedoucí) a kromě vědecké práce zastával řadu významných akademických funkcí. Byl děkanem strojní fakulty (1976–1985), v r. 1985 získal titul profesora, když předtím obhájil „velký doktorát“ DrSc. (Trajektorie hustoty rychlosti energie v lomové mechanice patří mezi jeho původní oceňovaný přínos.) V roce 1985 se stal rektorem naší univerzity a působil v této funkci až do konce roku 1990.

            Po sametové revoluci byli k 30. lednu 1990 odvoláni všichni rektoři v Československu a na jejich pozice jmenovány jiné, totalitním režimem nezkorumpované osobnosti. Výjimkou byli jenom dva pánové, kteří měli důvěru nového vedení státu a byli znovu ustanoveni do svého úřadu – rektor AMU v Praze a rektor Stříž v Liberci.

            Poslední údobí, tj. od r. 1998, je spjato s textilní fakultou naší univerzity. Teoretického mechanika Stříže zlákala složitost mechanických procesů, zejména při víceosém namáhání vlákenných struktur. Na katedře textilních technologií rozvinul mimo jiné metodu experimentálního studia a vyhodnocování dvouosého namáhání plošných textilií nástroji mechaniky kontinua. Jeho posledním přínosem teorii je pak zobecnění konjugovaných dvojic tenzorů napjatosti a deformace a způsob její aplikace pro vlákenné útvary.

            Prof. Stříž zůstával při vší výjimečnosti svého postavení a jedinečnosti svých vědeckých prací člověkem upřímným, kolegiálním, přátelským, chápajícím, zkrátka byl a vždy zůstával „obyčejným“ člověkem v tom nejlepším slova smyslu. Ti, kteří jej blíže poznali, na něj budou vzpomínat, jako na optimistického a upřímného kolegu, plného laskavé „člověčiny“.

S upřímným zármutkem

kolektiv Fakulty strojní a Fakulty textilní TUL

Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat ve čtvrtek 24. ledna v 10.00 hodin v libereckém krematoriu.

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

data-nodes-19848-ivan-netuka-foto-16x9-resize-w1280-h0.JPG

Zemřel profesor Ivan Netuka, člen Vědecké rady TUL

Ve středu 14. října zemřel ve věku 76 let Ivan Netuka, profesor Univerzity Karlovy, emeritní děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK a člen Vědecké rady Technické univerzity v Liberci. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., se narodil 7. 7. 1944 v...

15. 10. 2020 | Nekrolog | 1 465

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645