Až na dřeň měření barev. O knihu z Fakulty textilní TUL je ve světě zájem

IMG_0588-2.jpg
Autoři publikace „Colorimetry in Textile Industry“ Martina Viková a Michal Vik z Fakulty textilní TUL. Foto: Adam Pluhař

Velký zájem ve světě provází knihu „Colorimetry in Textile Industry“ od Michala Vika a Martiny Vikové z Fakulty textilní TUL. Před několika dny vyšlo v Itálii již druhé vydání této odborné práce. Kniha už vyšla ve třech jazycích a vydání v dalších dvou se připravuje.

„Itálie patří mezi světově uznávané velmoci v oblasti designu a módy, kde barva hraje významnou roli,“ vysvětluje si Michal Vik zájem o problematiku měření barev a tedy i inovované vydání publikace z naší univerzity.

Ve světě stále žádanější kniha vychází z vysokoškolské učebnice „Základy měření barevnosti“, která Michalu Vikovi vyšla na TUL v roce 1995. Tato skripta sloužila pro výuku řady předmětů, učebnici ale bylo nutné aktualizovat o nové poznatky. Například o masivně se rozvíjející oblast bílých polovodičových zdrojů (LED), které se v novém miléniu využívají nejen ve veřejném osvětlení, ale i v osvětlení budov, kanceláří, obchodních prostor či domácností.

A tak v roce 2015 vyšla díky podpoře projektu Excelentní strojírenský výzkum učebnice „Měření Barevnosti a Vzhledu v Průmyslové Praxi“ a dva roky nato její upravený překlad do angličtiny pod názvem „Colorimetry in Textile Industry“. „Elektronická verze je k dispozici ke stažení na internetu (například na portálu ResearchGate má více než 4500 stažení), proto nás před dvěma lety oslovili vysokoškolští pedagogové Dr. Keyvan Ansari a Dr. Mahdi Safi, kteří projevili zájem přeložit tuto knihu do perštiny. Kniha v tomto jazyce vyšla loni. Zároveň o vydání projevila zájem italská organizace Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica (Italský Spolek Textilních Chemiků a Koloristů) a to byl důvod pro aktualizaci původní verze a přípravu druhého vydání,“ vysvětluje Michal Vik. Dodává, že zároveň běží jednání o překladu do italštiny a španělštiny.

 

Knih a učebnic o kolorimetrii existuje řada, kniha z Fakulty textilní se ale odlišuje rovnováhou mezi teoretickými aspekty oboru a praktickými dopady. „Vedle nutného úvodu do problematiky, který zahrnuje celou řadu vědních disciplín a vyžaduje komplexní přístup, jsme se snažili přinést určitý návod k řešení každodenních problémů ve výrobě. Jsme přesvědčení o tom, že to, co studenti potřebují, jsou vedle teoretických znalostí v nemenší míře praktické zkušenosti z laboratorní práce a určité návody na řešení základních úloh,“ doplňuje profesor Vik.

Proč a k čemu je vlastně důležité měření barevnosti a vzhledu? „Barva je klíčovým faktorem při rozhodování zákazníků. Aby textilní výrobky uspěly, musejí výrobci získat hlubší znalosti o měření a kontrole nejdůležitějšího parametru vzhledu textilií. Schopnost měřit barvy zároveň umožňuje každému výrobci vyvarovat se chyb vizuálního hodnocení výrobků. Využití znalostí o měření barev dokáže výrobcům zvýšit kvalitu, naopak sníží plýtvání ve výrobě a i počet vratek zboží. To vede k rozvoji trhu a výrobcům to přináší větší zisky,“ říká Martina Viková.

Výzkum v oblasti barvy je zajímavý pro vědce i studenty celé řady oborů a barvu je možné podle docentky Vikové studovat z mnoha hledisek. „Jednak se jedná o vjem, který je bytostně spojen s lidmi, tak můžeme například akcentovat pohled medicíny, filozofie. Jednak můžeme sledovat informační obsah, či fyzikální aspekty. V neposlední řadě je zde i celá oblast realizace spojená s technologií, chemií, matematikou a psychologií. Zkrátka, každý si může snadno nalézt tu ‚svou‘ část.“

Adam Pluhař

Další články v rubrice

v - kopie.jpg

Kniha Nanovlákna získala Cenu Josefa Hlávky

»Co je nano, si myslí, že ví každý, ale skutečná odbornost je v této knize,« řekl o publikaci, která je v českém kontextu ojedinělá, člen hodnotícího výboru profesor Karel Rohlena. Cenu si včera na zámku v Lužanech převzal profesor David Lukáš s...

18. 6. 2024 | Události | 325

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 198