Fakultě strojní se spolupráce s Kanadou daří

Zástupce kanadské University of Waterloo hostila minulý týden naše fakulta strojní. Tématem setkání byla výměna zkušeností s kooperativním vzděláváním a propojení výzkumu kanadské a liberecké univerzity.

Ve dnech 8. až 12. června hostila Technická univerzita v Liberci George Dixona, viceprezidenta pro výzkum na University of Waterloo, a Peggy Jarvieovou, která se na téže univerzitě věnuje kooperativnímu vzdělávání. Jedním z hlavních účastníků setkání byl také Antonín Martínek, bývalý děkan Conestoga Polytechnics a dlouhodobý spolupracovník naší univerzity v Kanadě. Návštěva byla pokračováním dlouhodobé spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a University of Waterloo, kterou rozvíjí fakulta strojní společně s prorektorem TUL pro vědu a výzkum Pavlem Němečkem v rámci rozvojových programů TUL. Obě instituce podepsaly v minulosti pětiletou smlouvu o vzájemné spolupráci ve vědě a vzdělávání.

Prvním bodem programu byl pondělní seminář v prostorách ČVUT v Praze, který pod záštitou kanadské ambasády a kanadského velvyslance v Praze Jeho Excelence Otty Jelínka spoluorganizovala také Technická univerzita v Liberci. Na semináři rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs podpořil myšlenku kooperativního vzdělávání na fakultě strojní pro určité technické obory. Peggy Jarvieová následně přednášela o zkušenostech kooperativního vzdělávání na University of Waterloo a George Dixon informoval o významech kooperativního vzdělávání pro vědecké aktivity na kanadské univerzitě a propojení s privátní sférou. Antonín Martínek představil kanadský region Kitchener a Waterloo a dosavadní spolupráci mezi kanadskými a českými univerzitami. V odpolední diskuzi v rámci kulatého stolu, které se zúčastnili také zástupci ministerstev školství a průmyslu, nastínil děkan naší fakulty strojní Petr Lenfeld možnosti uplatnění kooperativního vzdělávání na liberecké fakultě strojní.

Ve středu 11. června George Dixon a Peggy Jarvieová navštívili naši univerzitu a zasedli ke společné diskuzi s prorektorkou TUL pro vnější vztahy Soňou Jandovou, děkanem Petrem Lenfeldem a proděkany fakulty strojní. Další částí programu byla prohlídka laboratoří a jednání nad možností propojení výzkumu na obou univerzitách. George Dixon zdůraznil, že vidí velký potenciál vědecké spolupráce především v oblasti technologie a materiálů s propojením na nanotechnologie a jejich uplatnění. Před následující diskuzí s kanadskými hosty se program návštěvy přesunul do budov společnosti Magna Exteriors & Interiors.

Dobrou spolupráci se zámořským akademickým prostředím stvrzuje v současné době také vzrůstající počet výměn studentů s Kanadou. Na začátku letošního června zahájili v rámci co-op kurzů studium na naší fakultě strojní dva studenti z Conestoga Polytechnics. Od října příštího akademického roku se k nim na jeden semestr přidají další dva studenti z této univerzity.

Karel Fraňa

-red. upraveno-

Další snímky z pražského semináře najdete na webu Inovacentra při ČVUT zde.

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645