Seminář projektu “AnteTUL” se zaměřením na téma: Akumulátory pro autonomní elektrická užitková vozidla

Ve dnech 24. a 25. října 2019 se na půdě Technické univerzity v Liberci konal další z řady projektových seminářů v projektu “Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení” (AnteTUL), organizovaný Technickou univerzitou v Liberci, Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXi) a Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Seminář výzkumného záměru č.3 byl zaměřen na téma: Akumulátory pro autonomní elektrická užitková vozidla.

Název projektu: Modulární  platforma  pro  autonomní  podvozky  specializovaných  elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007293

Tento projekt byl finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropskou unií (Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)

OP_VVV  a MŠMT_small

První den semináře, po úvodním představení projektu a jeho výzkumných záměrů a aktivit, vystoupili speciální hosté Jakub Enžl a Šárka Trubelová ze společnosti TechSim s prezentací nasazení moderního software pro simulace bateriových článků a návrh battery packů, společně s modulem pro výpočet proudění tekutin, aplikace z oblasti chlazení, toků kapalin a proudění se změnou fáze. Dalším z hostů byl Jan Čejka ze společnosti Škoda Auto, který poutavým způsobem prezentoval, že využití mobilních platforem ve výrobních procesech je již každodenní realita. První den semináře uzavřela přednáška Michala Kyselého ze společnosti Amada Miyachi Europe s prezentací moderních metod a trendů vodivého spojování článků a modulů baterií. Jeho prezentace byla doplněna i demonstrací vzorků spojů pro konkrétní technologie.

Druhý den semináře zahájila obsáhlá přednáška speciálního hosta Martina Panáče ze společnosti Siemens na velmi aktuální téma technologií pro elektromobilitu, energetických úložišť a nabíjecí infrastrukturu. Na toto téma navázali pozvaní kolegové ze ZČU Plzeň, doc. Vladimír Kindl a Martin Zavřel, kteří společně prezentovali jejich nově vyvinutý systém pro bezdrátové dobíjení elektrických vozidel se špičkovými parametry a technické aspekty nezbytné pro danou problematiku. Vystoupení speciálních hostů z průmyslové praxe a akademického prostředí v ČR zakončil Václav Klouda ze společnosti Siemens praktickou demonstrací technologie dobíjecích stanic, přímo na experimentální dobíjecí stanici TUL, Siemens CPC 50kW ve spojení s elektromobilem VW e-Golf. Odborný program semináře uzavřely přednášky členů týmů výzkumného záměru č.3.

Po oba dva dny semináře probíhala odborná diskuze, které se aktivně účastnili i studenti TUL napříč fakultami. Bylo zajištěno občerstvení, oběd a komentované prohlídky prostor a vybavení dedikovaného pro výzkum, vývoj a výuku v oblasti elektromobility na Technické univerzitě v Liberci.

Ing. Pavel Jandura, Ph.D., vedoucí výzkumného záměru č.3

 

logo_AnteTUL

Další články v rubrice

 

Za obsah textů zde publikovaných nesou odpovědnost jejich autoři, nikoliv redakce T-UNI.

 

 

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 198