pátek 22. leden 2021   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Věda a výzkum > Projekty > Pedagogický den na FP TUL

Pedagogický den na FP TUL

V pondělí 2. 12. 2019 se na FP TU v Liberci konal Pedagogický den pro studenty navazujícího magisterského studia učitelství pro ZŠ a SŠ, pořádaný katedrou pedagogiky a psychologie v rámci ESF projektu Učitelem moderně a odborně CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_38/0006908.

V rámci bohatého programu Pedagogického dne se studenti zúčastnili workshopů, seminářů a přednášek vedených pedagogy z FP TUL, zejména však odborníky ze školského i poradenského terénu. Studenti měli možnost poznat a prakticky si vyzkoušet nové metody práce se žáky a načerpat inspiraci pro tvořivý přístup k výuce, ke třídě jako specifické sociální skupině a zejména k osobnosti každého jednotlivého žáka.

Přípravě budoucích učitelů a rozvíjení profesních kompetencí byly věnovány interaktivní přednášky o filozofii výchovy a proměnách cílů vzdělávání (kolegové M. Podzimek z katedry filozofie a J. Pažout z katedry historie), o důležitosti komunikačních dovednosti v práci učitele (Z. Okleštěk) a o celostním přístupu k přípravě na učitelskou profesi, jaký podporuje učitelská iniciativa Otevřeno (D. Pražák). Alternativní vzdělávací a výchovné přístupy v praxi představil učitel waldorfské školy v Semilech P. Stříbrný, o principech vzdělávání i výchovy v pražském reformním Gymnáziu Přírodní škola hovořili studenti a ředitel školy F. Tichý.

Samostatný tématický okruh byl věnován možnostem přiblížení školy a výuky k přírodě a konkrétnímu místu, ve kterém žáci žijí (interaktivní přednáška T. Vágaie o terénní výuce, workshop Učíme se venku M. Hoškové).

Jako velmi inspirativní hodnotili studenti seminář M. Nišponské o využití léčivých příběhů při práci se žáky, ocenili i seminář K. Bárty o metodách a významu formativního hodnocení pro osobnost žáka a workshop M. Hrdiny o využití her ve výuce žáků 2. stupně ZŠ. Specifické formy přístupu k nadaným žákům ve třídě představila I. Šeflová a s principy individuálního vzdělávání žáků v podmínkách České republiky seznámila studenty J. Duňková.

Obsahovou nabídku i interaktivní formu Pedagogického dne na FP TUL hodnotili studenti i další posluchači z řad pedagogů pozitivně, zejména její aktivizující potenciál: „Dozvěděli jsme se, jak se dá učit i vyučovat jinak, než jsme byli zvyklí my jako žáci.“

Za tým katedry pedagogiky a psychologie – Simona Kiryková.

 

Texty mohou publikovat sami projektoví editoři, návod je zde.

Za obsah textů zde publikovaných nesou odpovědnost jejich autoři, nikoliv redakce T-UNI.

 

 

Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání