Letní škola v rámci mezinárodního rozvojového projektu

Spolupracujeme v problematice vzdělávání v doktorských studijních programech pro oblasti strojírenství, mechatroniky a materiálů s norskou univerzitou ve Stavangeru.

Naše univerzita v současné době řeší mezinárodní rozvojový projekt s názvem Collaboration in the execution of doctoral study programmes focusing on engineering, materials and mechatronics“ Reg. No. NF-CZ07-ICP-2-089-2014 s univerzitou v norském Stavangeru (UiS), který je financován z EHP a Norských fondů. Na projektu s UiS spolupracuje za TUL, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXi), Fakulta strojní a Fakulta Mechatroniky. Samotný projekt je zaměřen na problematiku a spolupráci nejen v oblasti vzdělávání v doktorských studijních programech pro oblasti strojírenství, mechatroniky a materiálů. Nosnými tématy projektu jsou také spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, mobilit, stáží zaměstnanců a studentů na partnerských univerzitách a hledání dalších kritérií pro výběr témat, které budou mít v budoucnosti potenciální synergické efekty.

„Projekt reaguje na nezbytnost zatraktivnění a modernizace uvedených technických oborů u obou univerzit tak, aby přilákaly další mladé talentované zájemce o studium a dále je pak přivedly k VaV profesím ve strojírenství a mechatronice. Jedním ze způsobů, jak zvýšit atraktivnost vzdělávání, je jeho internacionalizace. Prvky mezinárodní spolupráce mají velký význam pro kvalitu doktorských programů a mají pozitivní efekty pro objem a kvalitu průmyslových inovací v obou zemích," vysvětlil smysl projektu Dr. Michal Petrů, hlavní řešitel projektu za TUL. Připomněl, že potřeba dalšího rozvoje a zatraktivnění technických oborů vyplývá ze všeobecného malého a stále klesajícího zájmu o studium těchto oborů na všech stupních vzdělávání.  Při realizaci tohoto a obdobných projektů (jako je např. Education collaboration in mechanical engineering, projekt zaměřený na inženýrské studium, který řeší Fakulta strojní) dochází k mezinárodnímu a mezioborovému propojení, které otevírá přístupy mající za cíl motivovat mladé talentované jedince k Ph.D. studiu technických oborů a k jejich uplatnění ve výzkumu a v inovativní praxi.

Cíl zatraktivnění a modernizace studijních programů zaměřených na strojírenství, materiály a mechatroniku s nutností přilákat mladé talentované jedince k Ph.D. studiu a další pedagogické a vědecko-výzkumné práci si všichni vědecko-pedagogičtí pracovníci na TUL uvědomujeme," doplňuje doc. Dora Kroisová, která v projektu je zejména zodpovědná za vytvoření společné metodiky, která bude konstruktivním návodem, jak zahájit doktorské studium na TUL či na UiS.

Pro navázání udržitelné spolupráce mezi TUL a UiS projekt využívá několik hlavních, nosných aktivit jako jsou individuální návštěvy akademických a administrativních pracovníků na partnerské univerzitě, semináře doktorandů a jejich školitelů, nebo zorganizování letní školy.

Právě „Letní škola“, která je největší aktivitou projektu se uskutečnila ve dnech 10.8. – 16.8.2015 v Ekocentru Střevlík v Oldřichově v Hájích nedaleko Liberce. Akce byla poměrně náročná na organizaci, tak aby všechno časově vycházelo, tj. od dopravy hlavního řešitele za UiS pana Dr. Hirpi Gelgele Lemu a Ph.D. studentů ze Stavangeru na letní školu, až po přednášky odborníků z univerzit, výzkumných institucí a zástupců z průmyslu," dodává Dr. Darina Myšáková, která je finančním manažerem projektu a měla na starosti spolu s hlavním řešitelem organizaci a rozpočet letní školy.

Témata pro letní školu byla vybrána s ohledem na další spolupráci ve vzdělávání v rámci výše uvedených doktorských programů a dále na problematiku spolupráce v různých aktivitách vědy a výzkumu, které by měly potenciál vzniku synergických efektů a nových projektů. Mezi tématy byly např. kompozitní a jiné lehké materiály v konstrukcích strojů, numerické analýzy pro studium namáhání větrných elektráren či výzkumy v automobilovém a ropném průmyslu.   

Velmi otevřeně jsme mohli diskutovat o problematice studia a podávání projektů na partnerských školách společně s akademiky, profesory, odborníky z průmyslu a studenty Ph.D. studia z TUL a UiS na letní škole, která pro mě byla velkou inspirací a byl bych velmi rád, kdybych byl vybrán za Ph.D. studenty z TUL pro seminář, který se bude konat na podzim ve Stavangeru," shrnuje účastník letní školy Ing. Martin Mazač z katedry vozidel a motorů.

Celý program letní školy byl velmi organizačně i odborně zajímavý. Jsem v České republice a Liberci poprvé a než vznikl tento projekt ani jsem nevěděl, kde se Liberec nachází. Letní škola mi ukázala, že studenti, akademici a vědci z TUL, které jsem za týden mohl poznat na letní škole byli velmi přátelští a odborně vysoce kvalifikovaní. Dokonce jsme si s doc. Mlýnkem na sebe vzali vzájemné kontakty, protože bych jeho rad a znalostí využil do své Ph.D. práce s názvem „Numerical Simulation data management for Product design optimization,“ doplňuje Endashaw Tesfaye jeden z Ph.D. studentů z UiS. 

Od spolupráce s TUL si hodně slibuje také Dr. Hirpa Gelgele Lemu, hlavní řešitel za UiS. Společné setkávání a diskutování nad vědeckými tématy, nad Ph.D. studiem, nad možnostmi „Double degree diploma“ v rámci tohoto projektu prohlubuje vztahy mezi oběma univerzitami a jsem velmi rád, že můžeme s TUL spolupracovat, protože s lidmi, se kterými jsem se setkal a laboratoře a experimentální zařízení, které jsem viděl, jsou na velmi vysoké úrovni. Za UiS mohu říci, že chceme s TUL dlouhodobě spolupracovat a to jak v oblasti mobilit zaměstnanců i studentů, tak také v oblasti dalších projektů na úrovni pedagogických a vědeckých." Dr.  Hirpa Gelgele Lemu, také uvádí, že UiS vytváří síť z evropských států pro podávání projektů např. typu Horizont 2020 a TUL by chtěl jako partnera. K organizaci letní školy řekl doslova: „I really appreciate for the arrangement and the hospitality we received. Though I cannot promise similar arrangement, we will try our best to make the seminar in Stavanger successful.”

Hlavní řešitel projektu Dr. Petrů na závěr dodává, že oceňuje rozvíjející se spolupráci mezi TUL a UiS a konstatuje, že účastníci z řad akademiků a Ph.D. studentů podzimního semináře ve Stavangeru se mají na co těšit: „Týdenní stáž na UiS byla velmi zajímavá, neboť Norsko je velmi vyspělou zemí, a proto si myslím, že pro naše studenty bude seminář velmi inspirativní, jak z pohledu akademického a vědeckého, tak i společenského.“ Také navázání nových vztahů, které tento projekt umožnil, může pomoci studentům, vědcům i akademikům při jejich krátkodobějších či dlouhodobějších stážích a také při spolupráci na podávání mezinárodních projektů.

Darina Myšáková

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

 

Za obsah textů zde publikovaných nesou odpovědnost jejich autoři, nikoliv redakce T-UNI.

 

 

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 646