Prezentace projektu GreK v rámci informačního dnu Vysoké školy Zittau/Görlitz

V sobotu, 10.06.2017, se v kampusu Vysoké školy Zittau/Görlitz v saské Žitavě konal pravidelný informační den. Vysoká škola otevřela dveře školačkám a školákům, jejich rodičům ale i ostatním zájemcům, kteří se mohli informovat jak obecně o vysoké škole tak i k zcela specificky k jednotlivým studijním oborům. Náš spolupracovník, pan Franz Mauermann, informoval v rámci této akce i o aktuálně běžícím projektu „Přeshraniční kooperativní výuka zpracování plastů Grek“. Došlo na zajímavé rozhovory jak ze světa plastů, tak o aktuální spolupráci Vysoké školy Zittau/Görlitz s Technickou univerzitou v Liberci. Díky vzájemné spolupráci obou institucí mohlo být dosaženo vysoké úrovně výuky s velkým rozsahem působnosti. Tematicky se jedná u tohoto společného projektu především o výuku v oblasti zpracování termoplastů, reaktoplastů, výrobu vlákenných kompozitních materiálů a také o specifické navrhování a výpočty při konstrukci plastových dílů. Výukové podklady vytvořené společně s kolegy z Technické univerzity jsou podle koncepce projektu souvisle doplňovány, kontrolovány a vylepšovány. K prohloubení znalostí probíhají exkurze do regionálních podniků zpracovávajících plasty na německé i české straně. Zároveň je aktuálně připravován společný workshop, který provede studující ve třech dnech celým procesem vývoje produktu funkčního prototypu malé větrné elektrárny. V průběhu tohoto Workshopu si účastníci vyzkouší prakticky a samostatně různé činnosti a společně vytvoří v jednotlivých procesních fázích kompletní funkční zařízení.

Projekt „Přeshraniční kooperativní výuka technologií zpracování plastů Zittau-Liberec (GreK)“ byl podpořen z prostředků Evropské unie.

 

Vorstellung des „GreK“-Projektes im Rahmen des Informationstag der Hochschule Zittau/Görlitz

Am Samstag, dem 10. Juni 2017, fand auf dem Campus der Hochschule Zittau/Görlitz im sächsichen Zittau der regelmäßige Hochschulinfotag statt. Die Hochschule öffnete ihre Türen für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und alle anderen Interessenten, die sich über allgemeine Fragen aber auch ganz speziell zu den einzelnen Studiengängen informieren konnten. Unser Mitarbeiter, Herr Franz Mauermann, informierte in diesem Rahmen zum aktuell laufenden Projekt „Grenzübergreifender Lehrverbund Kunststofftechnik Grek“. Es kam zu interessanten Gesprächen sowohl aus der „Kunststoffwelt“ als auch über die aktuelle Zusammenarbeit der Hoschule Zittau/Görlitz mit der Technischen Universität in Liberec, Tschechien. Dank der Zusammenarbeit der beiden Institutionen konnte ein hohes Lehrniveau mit großem Wirkungsbereich erzielt werden. Thematisch geht es beim gemeinsamen Projekt vor allem um die Verarbeitung von thermoplastischen Materialien und Duromeren, der Herstellung von Faserkunstoffverbunden sowie um spezifische Auslegung und Berechnung beim Konstruieren mit Kunststoffen. Die gemeinschaftlich erstellten Lehrunterlagen werden entsprechend Projektkonzeption dabei fortlaufend ergänzt, geprüft und verbessert. Zur Vertiefung der Kenntnisse werden zudem Exkursionen zu regionalen Kunststoffunternehmen auf beiden Seiten der Landesgrenze durchgeführt. Gleichzeitig wird ein gemeinsamer Workshop vorbereitet, der die Studierenden in drei Tagen durch den gesamten Produktentwicklungsprozess einer exemplarischen, hochbelasteten Kleinwindkraftanlage führt. Dabei können die Teilnehmer die verschiedenen Tätigkeiten und Prozessphasen selbst praktisch erfahren und mitgestalten.

Das Projekt „Grenzübergreifender Lehrverbund Kunststofftechnik Zittau-Liberec (GreK)“ wurde aus Mitteln der Europäischen Union gefördert.

Dr.-Ing. Ondrej Kotera

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

 

Za obsah textů zde publikovaných nesou odpovědnost jejich autoři, nikoliv redakce T-UNI.

 

 

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce