pondělí 10. srpen 2020   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Věda a výzkum > Projekty > Dvouletá spolupráce liberecké univerzity a žitavské vysoké školy při výuce plastů

Dvouletá spolupráce liberecké univerzity a žitavské vysoké školy při výuce plastů

Spolupráce Fakulty strojní TU v Liberci s Vysokou školou v Žitavě/Zhořelci a Ústavem didaktiky odborného vzdělávání Technické univerzity v Drážďanech ve výuce plastů a polymerních kompozitů má za sebou úspěšný druhý rok. Během této spolupráce bylo připraveno a postupně realizováno 70 nových nebo inovovaných přednášek a cvičení z oblasti polymerních materiálů a kompozitů, jejich konstrukce i technologií zpracování v bakalářském a magisterském studijním programu. Polymerní materiály a jejich kompozity patří k nejprogresivněji se rozvíjejícím materiálům jednadvacátého století a jsou součástí řady pokročilých technologií, nejedná se přitom pouze o syntetické materiály, jejichž surovinovou základnou je ropa nebo zemní plyn, ale při výuce plastů se tato pracoviště zaměřují také na biopolymery, z nichž některé mohou být i biologicky rozložitelné. Z environmentálního hlediska nabízí tyto materiály velmi zajímavou alternativu použití ke konvenčním, syntetizovaným polymerům. Do česko-německé spolupráce vysokoškolských institucí se zapojily také průmyslové podniky a výzkumné instituty a to především z regionu Oberlausitz – Liberecký kraj. Ve spolupráci s firmou Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Denso Czech Manufacturing s.r.o., Vyva Plast s.r.o., Kautex Textron Bohemia s.r.o., Rail Components and Systems GmbH nebo Lakowa GmbH byly pro česko-saské studenty uspořádány společné odborné exkurze. S podporou Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při TU v Liberci a Fraunhofer institutu byly realizovány každoročně čtyři společná vědecká praktika zaměřující se na technologie zpracování termoplastů, aditivní technologie a laminační techniky kompozitů na bázi polymerů. Výukové akce, při nichž je kladen důraz na praktické dovednosti, jsou završeny třídenním praktickým workshopem ve spolupráci s Fraunhofer institutem, který se zabývá koncepcí a dimenzováním jednotlivých dílů malé větrné elektrárny včetně jejich realizace pomocí 3D tisku a laminování.

 

Pro podporu výukové a výzkumné činnosti je druhým rokem budována přeshraniční síť zpracovatelů plastů CroBoPlast (Cross Border Plastics), jejímž cílem je pravidelné setkávání akademické a průmyslové sféry v Liberci nebo v Žitavě. První setkání se uskutečnilo závěrem roku 2017 na naší univerzitě a účastnilo se ho téměř 170 studentů a akademiků partnerských univerzit, vědeckých pracovníků a zástupců česko-saského průmyslu i Krajské hospodářské komory Liberec. Cílem těchto setkání je podpora terciárního i celoživotní vzdělávání odborníků z praxe. Za tímto účelem byly ve spolupráci s firmou BGS Beta-Gamma-Service GmbH a Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. realizovány odborné přednášky zabývající se možnostmi a využitím radiačního síťování plastů v technické praxi nebo inovací materiálů, procesů a technologií výroby plastových nárazníků. Zvlášť pozitivně byla účastníky hodnocena panelová diskuse zástupců česko-saské průmyslové a výzkumné sféry, studentů i akademiků HSZG a TUL.

 

Společné česko-saské výukové aktivity: přednášky, cvičení, vědecká praktika, praktické workshopy i exkurze jsou řešeny s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci „Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020“ prostřednictvím projektu GreK (100252772: Přeshraniční kooperativní výuka technologií zpracování plastů Zittau-Liberec). Projektový tým dokončuje také společná dvojjazyčná výuková skripta, která se zaměřují na technologie zpracování plastů a jejich kompozitů, high-tech polymery a na konstrukci plastových a kompozitních dílů ve vztahu k praktickým aplikacím, jejichž vydání zajistí naše univerzita s podporou EU. Ke zdárnému dokončení tvorby společných výukových aktivit zbývá týmu ještě několik měsíců, jejich další společný rozvoj bude nadále podporován z vlastního rozpočtu partnerských institucí.

 

Za projektový tým

Luboš Běhálek

 

Texty mohou publikovat sami projektoví editoři, návod je zde.

Za obsah textů zde publikovaných nesou odpovědnost jejich autoři, nikoliv redakce T-UNI.

 

 

Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání