Regionální kontaktní centrum hledá nové architektonické cesty pro obce i firmy

Snímek7.jpg
Pro město Chrastavu řešilo Regionální kontaktní centrum dostavbu proluky v centru. V tomto případě autor navrhl hotel s kulturním sálem. M. Čunát, ateliér Hendrych, 2016. Zdroj: FUA TUL

Přerod zpustlých koutů měst a obcí na místa, kde je radost bydlet, pracovat nebo odpočívat, navrhuje Regionální kontaktní centrum při Fakultě umění a architektury TUL. Pracoviště se už pátým rokem podílí na přípravě posudků, projektů, ale i studií pro krajské i mnohem vzdálenější zájemce. A ve velkém do návrhů zapojuje studenty.

„O naší činnosti už za pětiletou existenci centra ví stále více partnerů. Obrací se na nás jak obce a města, tak soukromí investoři. Už nás cíleně vyhledávají, pokud chtějí řešit konkrétní problém. Nově se je ale chystáme oslovovat sami s tématy, jejichž rozpracování zajímá zase nás a mohlo by být pro druhou stranu užitečné,“ říká Petr Janoš, vedoucí Regionálního kontaktního centra (RKC).

Centrum velmi často zadává ověřovací studie pro externí partnery studentům jako semestrální práce. Města, obce nebo firmy tak získají hned několik návrhů, které se zabývají zadaným místem. Za cenu 50 až 500 tisíc korun získají studie, na základě nichž se mohou dál rozhodovat, jak s územím naložit a připravovat svůj záměr.

 „Investoři dostanou poměrně dostatečnou informaci pro to, aby si udělali představu, jakým způsobem lze k území přistupovat a jak projekt zpracovat. Tím, že od nás získají třeba pět studií, je to pro ně poměrně zajímavý materiál, aby s ním mohli dál pracovat. Studenti se zase dostanou k praktickému zadání a ke skutečné práci architekta. K ní patří schůzky s investory, nabízení optimálních řešení. Neboli snaha vyjít klientovi co nejvíc vstříc, ale zároveň, aby to nebylo na úkor kvality návrhu,“ nastiňuje architekt Janoš.

RKC se například podílelo na návrzích nového využití komplexu Benar v Hrádku nad Nisou, dnes rozsáhlého brownfieldu rozloženého jen několik desítek metrů od Horního náměstí. Město areál továrny před šesti lety koupilo a pozemek chce nově a účelně využít.

 

Hrádecká radnice oslovila RKC dokonce dvakrát, možným využitím komplexu se studenti naposledy věnovali v letním semestru 2020. „Studentské vize většinou kombinovaly bydlení a služby. Součástí byly i ordinace, archivy městského úřadu nebo i sportoviště. K území se řešitelé snažili přistupovat tak, aby i některé hodnoty byly zachovány. Ve studiích například zůstal stát komín jako industriální symbol areálu. Troufám si říci, že podnět ke vzniku nových studií vznikl na základě první spolupráce. Město tentokrát své představy ještě více konkretizovalo,“ přidává Petr Janoš.

„Byla to zajímavá spolupráce, v mnohém jsme dostali jiný a neotřelý pohled na Benar. V tuto chvíli už architekt zpracovává studii a s celou řadou myšlenek, které procházely napříč studentskými studiemi, se ztotožnil,“ uvádí starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka.

Nově pojaté území zkombinuje bydlení, volnočasové a společenské aktivity. V místě se počítá i s poliklinikou, komerčními prostory, místy pro parkování i zeleň.

Příkladem dobré spolupráce RKC s radnicemi je také řešení pozemku v Chrastavě nedaleko náměstí a městského pozemku na druhém břehu řeky Jeřice, kde dříve stávala přádelna. Ze studií nového využití území vzešly například návrhy na stavbu bytů, ale i kulturního sálu v kombinaci s hotelem.

Studenti se také pro město Turnov zamýšleli nad využitím nivy řeky Jizery. Studie vydaly kombinace bydlení, parkových úprav, mostů i prvků pro rekreaci. Na komplexní studii řešení celé oblasti Jizery se kromě studentů FUA podíleli i studenti z partnerské univerzity Politecnico di Milano.

Často RKC spolupracuje s městem Libercem. Jednou z posledních prací byla stavba odpočinkové a výstavní zóny pro festival Anifilm na Šaldově náměstí.

„Tento semestr probíhá spolupráce s městem Cvikov. Studenti ověřují možnost dotvořit severozápadní frontu náměstí, kde v sedmdesátých letech došlo k vybourání historických domů. Nabízí se možnost prostor uzavřít, dotvořit a náměstí vrátit urbanisticky tvar,“ vysvětluje architekt Janoš.

Na RKC se obracejí i soukromí investoři. Studenti FUA zpracovávali například studie řešení komplikovaného pozemku v Praze-Karlíně, kde chce majitel postavit multifunkční dům. Hodlá také železniční tratí rozdělený Karlín a Vítkov propojit lávkou. „Získal jsem různé pohledy na lokalitu. Studie jsou pro mě vodítkem, jak bych mohl postupovat. Student Matěj Tobiáš přišel se zajímavým a propracovaným konceptem a stavba, co na místě vznikne, bude hodně podobná jeho návrhu. Spolupráce s libereckou univerzitou byla jinak velmi dobrá a doporučuji ji i ostatním soukromým investorům,“ říká majitel pozemku Richard Sobotka.

RKC může nabídnout také posudky, analýzy, ale i profesionální architektonické projekty. I vaše město nebo obec se na RKC může obrátit pro inspiraci. Kontakty naleznete na webu RKC TUL.

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_9212-2.jpg

»Lékařům dáváme do rukou další rozměr«

Liberečtí chirurgové už nejsou před operacemi odkázáni jen na virtuální snímky zlomených kostí či nádorů, ale připravují se i díky dokonalým anatomickým modelům z 3D tiskárny. Vyrábí je nemocniční oddělení Klinické biomechaniky, za jehož zřízením...

29. 4. 2024 | Lidé | 446