Přes 1100 studentů se stalo absolventy

Promoce FS_červenec 2014 104.jpg
S diplomem mají dobře nakročeno do života.

Během uplynulého týdne složilo slib absolventa Technické univerzity v Liberci 739 nových bakalářů a 402 inženýrů a magistrů.

Promoce v Divadle F. X. Šaldy zahájila v pondělí 30. června fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, její děkan Václav Kopecký kladl studentům na srdce nutnost dalšího vzdělávání i v nadcházejícím profesním životě.

Jeho slova stvrdila o pár hodin později prorektorka Soňa Jandová, když svou slavnostní řeč při promocích fakulty textilní zakončila citátem Henryho Forda: „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet, nebo osmdesát, každý, kdo se nepřestane učit, zůstane mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“

Úvodní promoční den, kterému jsme se věnovali již v článku zde, zakončila fakulta umění a architektury.

Na fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií dokončilo studium 77 bakalářů a 51 čerstvých inženýrů. Na fakultě textilní získalo nově titul „bakalář“ 123  absolventů a titul „inženýr“ 55 absolventů. Fakulta umění a architektury má nově 49 bakalářů, 14 inženýrů a 11 magistrů.

V úterý 1. července promovali také absolventi fakulty strojní: 85 bakalářů a 68 inženýrů, mezi nimi také jeden student s postižením na vozíku. Děkan této fakulty Petr Lenfeld v závěru své slavnostní řeči studentům řekl:

„Vaše budoucnost bude taková, jakou si ji uděláte a jak se o ni poperete. Budete tak od teď činit každým krokem, každým slovem a každým činem.“

Ve středu a ve čtvrtek, 2. a 3. července, skládali absolventský slib nyní již bývalí studenti našich dvou největších fakult – fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické a ekonomické fakulty. Na první jmenované složilo slib 178 bakalářů a 70 magistrů, na ekonomické fakultě ukončilo studium 198 bakalářů a 133 absolventů navazujících magisterských programů. K čerstvě titulovaným děkan ekonomické fakulty Miroslav Žižka při slavnostním aktu pronesl. „Promocí nejen končíte studium, ale symbolicky  jste vyřazeni z akademické obce. Univerzita se stává vaší alma mater. Mluvím za celou fakultu, když říkám, že bych byl rád, kdybyste zůstali se svou univerzitou v kontaktu. Třeba skrze databázi absolventů nebo tím, že povedete práce našich dalších studentů, a tím přispějete ke zkvalitnění výuky na své škole.“

Promoce včera dopoledne uzavřel v sále na Harcově ústav zdravotnických studií. Vzešlo z něj 10 nových bakalářů-biomedicínských techniků a 19 bakalářů-všeobecných sester.

Ve své slavností řeči řekl včera čerstvým absolventům těchto oborů rektor Zdeněk Kůs:

„Ode dneška získáváte před jméno několik písmen. Ta písmena znamenají nejen to, že jste splnili všechny studijní povinnosti a získali za to diplom, ta písmena znamenají především to, že jste schopni samostatně myslet, řešit úkoly a problémy, prezentovat svoje výsledky a že jste také schopni vést druhé. Ať už najdete uplatnění kdekoliv, tyto dovednosti budete muset neustále rozvíjet.“

Rektor Zdeněk Kůs zároveň připomněl, že příští rok se bude akademická obec s rodinami studentů u příležitosti promocí scházet již v nové univerzitní aule v budově G v kampusu na Husově ulici.

U příležitosti promočních obřadů bylo za výjimečné bakalářské a diplomové práce uděleno několik Cen rektora, Cen děkanů a tradičně také Cen Nadace Preciosa. Poprvé v historii se udělovaly také Ceny hejtmana Libereckého kraje. Všichni ocenění absolventi získali také částky ve výši několika tisíc korun.

Cena rektora TUL

Kristýna Krásná – EF  – Problematika auditu v nadnárodních společnostech

Barbora Lavičková – FM  – Modifikace plastů pomocí antibakteriálních nanovrstev pro zdravotnické aplikace

Martin Krause – ÚZS – Prevence nozokomiálních nákaz z hlediska dodržování dezinfekčních opatření

Petra Mitrová – ÚZS –  Nádorové onemocnění varlat u mužů v aktivním věku

Petr Pospíšil – FA  – Jógové centrum Ashram Gokarna, Indie

Markéta Sehnoutková – FP – Pěvecké činnosti, hlasový a intonační výcvik v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy

Jan Kracík – FS – Návrh nadzvukového aerodynamického tunelu

Jakub Erben – FT – Vývoj a studium struktury objemných mikro-nanovlákenných vrstev pro medicínské aplikace

 

Cena hejtmana Libereckého kraje

Michal Martinek – FM        

Jiří Louda – FP

Jindřich Ráftl – FA

Martin Huněk – ÚZS

Martin Holub – FS

 

Cena Nadace Preciosa

Eliška Veisová – FM – Použití LabView pro podporu výuky spojitého řízení

Jan Hybš – FM – Implementace plug-in modulu pro výukový systém Moodle

Pavel Láník – FS – Geopolymerní kompozitní systémy a jejich odolnost k dynamickému namáhání

Jaromír Horčička – EF – Prorůstové metody optimalizace a prosazení internetového obchodu

Martin Jakobsen –  FT – Sklo a jeho kombinace s dalšími materiály

 

Všem absolventům přeje také redakce T-UNI krásné zasloužené prázdniny a šťastné vykročení do dalších, ať už studijních, či pracovních, let!

-red-

Možná Vás bude zajímat
Úvodní den promocí 2014

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

IMG_0274 - kopie - kopie.JPG

Novoroční zdravice rektora Miroslava Brzeziny

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, novoroční přípitek by se měl nést v optimistickém duchu. Přiznám se, těžko se mi hledá takové rozpoložení, protože to, co celý svět prožívá, růžové není, a bohužel to není jen...

1. 1. 2022 | Univerzita | 476

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645