Profesor Olehla zemřel

Fakulta strojní a její katedra výrobních systémů a automatizace s hlubokou lítostí oznamuje, že dne 12. října 2018 zemřel  ve věku 79 let náš kolega a přítel pan prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.

Prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc., spojil svoji profesní a odbornou dráhu s Fakultou strojní Technické Univerzity v Liberci již v roce 1965. Podílel se na výstavbě automatizačního střediska na VŠST (1966–68), působil na ústavu automatizace, regulace a výpočetní techniky (1968–70), katedře automatizace a výpočetní techniky (1970–74), katedře technické kybernetiky (1974–95), katedře aplikované kybernetiky (1995–2014) a katedře výrobních systémů a automatizace (2014–18). V letech 1995–2006 a 2013–2014 byl vedoucím katedry aplikované kybernetiky.

Významně přispěl k zavedení výuky v oborech Automatizované systémy řízení ve strojírenství pro FS a Automatizované systémy řízení ve spotřebním průmyslu pro FT. Výuka začala od akademického roku 1977/78 a na FS běží do dnešních dní. Po celou dobu se prof. Olehla aktivně na výuce podílel. Byl autorem řady skript pro podporu výuky tohoto oboru. Poslední jeho skripta vyšla v roce 2017.

Byl členem společnosti ČSCHI (Praha), společnosti Who is …ČR, členem Vědecké rady fakulty strojní TUL, předseda komise pro jmenování profesorem a předseda oborové rady doktorského studijního programu pro obor Výrobní systémy a procesy (FS TUL), byl předseda či člen zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky, pro doktorské zkoušky, pro obhajobu disertačních prací, pro obhajobu habilitačních prací na FS a FM TUL, UTB Zlín a FS ČVUT.

Byl školitelem doktorandů, úspěšně a bezpečně dovedl řadu studentů k titulu Ph.D., naposledy dva na jaře roku 2018.

Prof. Olehla byl přátelský a spolehlivý kolega, na kterého budeme stále vzpomínat.

Poslední rozloučení se koná v pátek 19. října od 14.00 hodin v kostele sv. Antonína Peduánského v libereckých Ruprechticích.

Čest jeho památce!

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

data-nodes-19848-ivan-netuka-foto-16x9-resize-w1280-h0.JPG

Zemřel profesor Ivan Netuka, člen Vědecké rady TUL

Ve středu 14. října zemřel ve věku 76 let Ivan Netuka, profesor Univerzity Karlovy, emeritní děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK a člen Vědecké rady Technické univerzity v Liberci. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., se narodil 7. 7. 1944 v...

15. 10. 2020 | Nekrolog | 1 465

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645