Nadstandardní laboratoř aplikované mechaniky

Novou laboratoř představili dnes svým partnerům z průmyslu pracovníci oddělení aplikované mechaniky Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci. Nadstandardní vybavení laboratoře aplikované mechaniky v budově „L“ bylo částečně hrazeno z prostředků fakulty strojní a nemalou měrou z prostředků VaVpI v rámci čtyřletého projektu Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. 

Nová laboratoř je podle vedoucího oddělení aplikované mechaniky Ladislav Ševčíka určená pro experimentální testování a je připravena aktivně spolupracovat s průmyslovými podniky při řešení složitých komplexních problémů. Zaměří se především na mechanické zkoušky strojních částí, komponent a celých systémů. Umožňuje provádět testování  materiálů v různých klimatických podmínkách (při teplotách od minus 70 do plus 130 stupňů Celsia a při vlhkosti od 10 do 90 procent), a to testování statické, dynamické i kvazistatické, jednoosé i víceosé. „Při měření lze využít libovolného zátěžového signálu tj. periodického, neperiodického, pseudonáhodného či vlastního generovaného signálu s možností sledování napěťové, deformační nebo silové odezvy,“ konstatoval profesor Ševčík.

Na hydromotoru pro rychlé děje mohou vědci provádět mechanické zkoušky dílů a sestav při rychlosti až 15 metrů za sekundu, silou 10kN po dráze 170 mm. Hydromotor slouží jako zdroj energie pro zkoušky systémů na ochranu posádky vozidel a chodců. „Rychlost řízeného výstřelu odpovídá zhruba čelnímu nárazu automobilu při rychlosti 54 km/hodinu,“ uvedl profesor Ševčík s tím, že výsledky zkoušek jsou důležité nejen pro výrobu automobilových dílů, ale i ostatních strojních zařízení, kde jsou materiály vystaveny vysokorychlostnímu namáhání.

Vědci se ve svém výzkumu zaměří také na vývoj konstrukčních systémů pro pružné ukládání strojů a zařízení. To je důležité pro ochranu člověka, zařízení a budov zejména před účinky škodlivých  vibrací. V těsné návaznosti s využitím vibrodiagnostiky je laboratoř zaměřena na řešení problematiky komfortu a bezpečnosti člověka při obsluze stabilních nebo mobilních strojů a zařízení. „S tím souvisí například výzkumy komplexních vibroizolačních vlastností sedaček,“ uvedl Ševčík. Výzkum umožňuje zařízení „Hexapod“. To je sestava hydraulických válců umožňující generovat obecný pohyb zatěžující síly, které se speciálními rámy umožní víceosé mechanické zatěžování dílů a sestav nebo také na něm lze testovat materiály a konstrukce sedaček, které minimalizují přenos vibrací z podvozku auta na člověka.

Na bezpečnost lidí jsou také zaměřené zkoušky pasivní ochrany chodců. „V praxi to vypadá tak, že na válec připevníme normalizovaný impaktor nahrazující například hlavu a necháme ho narazit na automobil. Potom vypočítáváme HIC faktor, z kterého se dá usuzovat šance na přežití. Hledáme materiály, které jsou schopné pohlcovat energii, a tím zabránit zranění,“ přiblížil výzkum profesor Ševčík. Dodal, že na základě výpočtů už automobilky navrhují konkrétní bezpečnostní opatření. Montují například speciální voštinové konstrukce pod blatníky nebo pod kapotu automobilů a vytvářejí různé deformační zóny.

J. Kočárková

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645
IMG_0274 - kopie - kopie.JPG

Novoroční zdravice rektora Miroslava Brzeziny

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, novoroční přípitek by se měl nést v optimistickém duchu. Přiznám se, těžko se mi hledá takové rozpoložení, protože to, co celý svět prožívá, růžové není, a bohužel to není jen...

1. 1. 2022 | Univerzita | 476