sobota 19. září 2020   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace > Naše univerzita má již pět let špičkové zázemí pro vědu a výzkum

Naše univerzita má již pět let špičkové zázemí pro vědu a výzkum

Naše univerzita má již pět špičkové zázemí pro vědu a výzkum
Budova L - CxI

V říjnu před pěti lety se vědecké týmy napříč naší univerzitou přemístily z provizorních prostor do moderních laboratoří, minimálně odpovídajícím evropským standardům.  Slavnostním otevřením výzkumného Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace - CxI - (budova „L“) při Technické univerzitě v Liberci dne 10. října 2012 získali naši vědci špičkové zázemí pro svoji práci, které v některých případech podle ředitele Ústavu Petra Tůmy evropské standardy dokonce i převyšuje.

Toto pracoviště bylo vybudováno v rámci programu OP VaVpI  jako regionální výzkumné a vývojové centrum a otevřelo nové možnosti pro základní i aplikační výzkum. „Založení výzkumného centra vyplynulo z  dlouhodobé spolupráce liberecké univerzity v oblasti tradičních technických oborů na jedné straně, a na druhé z rozvoje v oblasti nanotechnologií. Projekt zlepšuje podmínky pro výzkum a vývoj, ale také pro studium a pro další rozvoj univerzity,“ řekl docent Petr Tůma.

CxI využívá synergie napříč univerzitou
Realizace je podle rektora TUL Zdeňka Kůse náročná, protože projekt v první čtyřleté fázi staví a pořizuje vybavení a zároveň nabíhá jeho výzkumná činnost. „Po skončení udržitelnosti projektu na konci roku 2018 si bude muset na sebe vydělat  -  nejen na zaměstnance, ale i na nové přístroje. Odhadem musí získat zhruba 100 až 150 milionů z různých zdrojů ročně. Zatím se záměr daří. Teď v tomto centru pracuje na zhruba osmdesáti projektech kolem 180 lidí, a to včetně řady zahraničních expertů. To vše v úzké kooperaci nejen s průmyslem, ale hlavně s lidmi z řady dalších oborů. Musíme mít fyziky, chemiky, textiláky, ale také matematiky a lidi přes strojírenství. A také odborníky přes oblast řízení elektroniky – to jsou lidé z různých fakult a nám se tato mezioborová synergie daří,“ uvedl profesor Kůs.

Roční obrat 200 milionů korun
V loňském roce dosáhl roční obrat Ústavu již 200 milionů korun, přičemž obrat ze smluvního výzkumu se v současné době pohybuje kolem 35 milionů ročně. Ústav vykazuje víc než 50 publikací v impaktovaných časopisech ročně. Objem osmdesáti aktuálně řešených projektů, včetně deseti zahraničních činí zhruba 200 milionů korun. „Ústav láká studenty i vědce pro své mezioborové a mezinárodní prostředí, lákadlem je samozřejmě také naše zaměření na nanomateriály a nanotechnologie. I díky ústavu přibývá na TUL našich i zahraničních studentů - včetně doktorandů- kteří chtějí studovat právě tyto perspektivní obory a také v této oblasti vědecky pracovat,“ říká profesor Miroslav Černík,  ředitel pro výzkum CxI.

CxI  má v České republice ojedinělé vybavení
Ústav disponuje přístroji, které v České republice žádné jiné pracoviště nemá. „Máme například unikátní elektronový rastrovací mikroskop, který zvětší zkoumaný vzorek až milionkrát, nebo 3D tiskárnu, která dokáže na základě zadaných dat tisknout produkty ze dvou materiálů současně a navíc jim dát pohyblivost,“ říká ředitel Petr Tůma.  CxI  nemá podle něj význam jen pro univerzitu, ale slouží v širším měřítku pro technické obory a výzkum v oblasti nanotechnologií, nanomateriálů  a pokročilého strojírenství, například pro vývoj strojů potřebných pro výzkum, výrobu a použití nanomateriálů.

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace jako výzkumné centrum Technické univerzity zaměřuje své výzkumné programy na oblast materiálového výzkumu a konkurenceschopného strojírenství s důrazem na využitelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi. CxI se také zaměřuje na tzv. zelené technologie, přípravu materiálů bez nutnosti užití ekologicky problematických rozpouštědel, ale také na různé ekologicky šetrné aplikace nanovláken a nanočástic v čištění půd a vod či na ochranu proti hluku a mikrobům. Zaměření ústavu je velmi široké, což je dáno širokým zastoupením oborů pracovníků ústavu. Naši vědci vyvinuli například s aplikační sférou unikátní vysoce účinný filtr, sestavený ze speciálních nanovlákenných membrán na čištění odpadních vod, CxI představuje nejnovější trendy v oblastech 3D tisku a 3D skenování, nadějné jsou výsledky výzkumu zaměřeného na využití nanovláken v medicínské oblasti, úspěšně zde byl dokončen vývoj protipovodňových systémů pro zvýšení ochrany obyvatelstva,…atd.

Za uplynulých pět let se Ústav stal nedílnou součástí TUL a má své místo jako technologický základ pro výzkum i pro výuku studentů a pro práci vědeckých pracovníků z Čech i ze zahraničí,“ konstatuje docent Tůma s tím, že hlavním smyslem CxI je nabízet a poskytovat výzkumné a vývojové činnosti pro inovační aktivity hospodářské praxe s cílem zvýšit její konkurenceschopnost.

J. Kočárková

28.02. 2020

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

!!! Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU ŠKOLY ZDE !!!

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání