Rekonstrukce budovy E2 v kampusu si vyžádá přestěhování univerzitní školky na Harcov

Termín spuštění rozsáhlé rekonstrukce zatím není známý, a tím ani termín přestěhování mateřské školy. Vedení TUL však ujišťuje, že k obojímu může dojít nejdříve za rok, tedy po červnu roku 2025. Celý příští školní rok bude tedy ŠkaTULka určitě nadále sídlit v srdci kampusu. Přestěhování bude plynulé a dojde k němu po provedení úprav nového působiště. Po přestěhování se zároveň změní organizace mateřské školy. Založí ji přímo univerzita a bude mít novou ředitelku nebo ředitele a pojme méně dětí. Paralelně k ní však vznikne dětská skupina, která kapacity dorovná.

Kde bude nově sídlit univerzitní mateřská škola, je jasné už nyní. „Své nové místo najde v prostředí harcovských kolejí v budově M, která bude pro tento účel nově upravena,“ říká kvestorka TUL Martina Froschová.

Mateřská škola U Bílého králíka, s.r.o., už přesídlenou mateřskou školu provozovat nebude. Vedení TUL totiž rozhodlo o založení jedné dětské skupiny z důvodu vypsání dotačního titulu na založení této formy vzdělávání a současný provozovatel s tímto typem vzdělávání nemá zkušenosti. Rozhodl se proto nepokračovat, i když mu to vedení univerzity nabídlo. Současně s dětskou skupinou TUL tak nově založí také mateřskou školu.

Ředitelka ŠkaTULky na nové koncepci školky a dětské skupiny plně kooperuje. Spolu s projektantkou se podílejí na přípravě přestavby budovy M pro účely mateřské školy a dětské skupiny. Současný provozovatel ŠkaTULky také přenechá univerzitě svoji kapacitu 24 dětí, protože krajský úřad už kapacity pro předškolní vzdělávání nenavyšuje. Po skončení fungování ŠkaTULky v současném režimu daruje provozovatel také vlastní vybavení školky a všechny provozní dokumenty tak, aby byla zachována koncepce a filozofie školky, kterou si přáli rodiče.

„Dětská skupina bude určena pro děti od dvou do cca čtyř let s kapacitou 24 dětí a mateřská škola, která bude určena pro děti od cca čtyř do začátku školní docházky a naváže tak na tuto dětskou skupinu, bude mít kapacitu též 24 dětí,“ vysvětluje kvestorka Martina Froschová. Plánované provozní hodiny skupiny a mateřské školy budou stejné jako u současné ŠkaTULky, tedy od 7 do 17 hodin.

„O termínu založení a začátku provozu budeme zaměstnankyně a zaměstnance TUL včas informovat, aby mohli své děti přihlašovat ke vzdělávání,“ uzavírá kvestorka s tím, že s rodiči se spolu s rektorem Miroslavem Brzezinou k tématu změny sídla a organizace předškolního vzdělávání na TUL setkala už na dvou informačních schůzkách, další je plánována na podzim tohoto roku.

ŠkaTULka slaví 10 let

TUL provozuje vlastní mateřskou školu od 1. září roku 2014, letos tedy oslaví 10. rok své existence. Školka, jejíž název vybírali v anketě sami zaměstnanci, je primárně určena dětem zaměstnankyň a zaměstnanců a také denních studentek a studentů TUL, kterým univerzita poskytuje slevu na školkovném. ŠkaTULka pojme ve dvou skupinách až 50 dětí a měla vždy beze zbytku naplněnou kapacitu dětmi zaměstnanců a studujících na TUL. Provozovatelem školky je od samého začátku Mateřská škola U Bílého králíka, s.r.o., pod vedením ředitelky Ivany Honsnejmanové. Pedagogický sbor se rekrutuje především z řad studentek a absolventek Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL.

 

Radek Pirkl

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 232