Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Velvyslanec Izraele Daniel Meron navštívil naše laboratoře

S izraelskou vědou, která patří ke světové špičce v oblasti inovací a transferu technologií, má Technická univerzita v Liberci úzké vztahy. Posílit je přijel včera velvyslanec Státu Izrael v ČR Daniel Meron.

Vztahy České republiky a Státu Izrael jsou z historického hlediska nadstandardní, jak píše také velvyslanec Daniel Meron ve svém prohlášení uveřejněném na webových stránkách velvyslanectví:

„Vztahy mezi Izraelem a Českou republikou byly výjimečné od samého svého počátku. V roce 1947 Československo na půdě Valného shromáždění hlasovalo ve prospěch Rezoluce o rozdělení tehdejšího britského mandátu Palestina a bylo mezi prvními zeměmi, které uznaly Stát Izrael, stalo se tak čtyři dny po vyhlášení nezávislosti Izraele 18. května 1948. Především pak Češi pomohli naší zemi přežít v těžkých prvních dnech její existence, když poskytli Izraeli nejen vybavení, ale i výcvik letectvu nově vzniklého státu.“

V posledních letech navázala Česká republika a Izrael intenzivní spolupráci také na poli vědy a výzkumu. Představitelé českého státu podnikli několik pracovních návštěv do Izraele, jejich součástí byly konference zaměřené na high-tech a transfer technologií, setkání se zástupci izraelské vlády a exkurze na univerzity a špičková vědecká pracoviště.

Představitelé Technické univerzity v Liberci, především emeritní rektor Zdeněk Kůs, profesor Pavel Němeček a vedoucí Oddělení pro vztahy s průmyslem CxI Adam Blažek byli pravidelnými účastníky těchto pracovních cest. V únoru 2017 to byla česká odborná mise k technologickému transferu vedená předsedou Technologické agentury ČR Petrem Očkem, na kterou v březnu téhož roku navázala třídenní pracovní delegace vedená tehdejším vicepremiérem Bělobrádkem.

V říjnu roku 2018 se Kůs, Němeček a Blažek účastnili tech-transferové mise na prestižní konferenci ITTN v Tel Avivu. V Izraeli jsme během těchto cest podepsali také dvě smlouvy o spolupráci s Ben Gurion University a Afeka Academic College of Engineering.

Předchozí velvyslanec Izraele Gary Koren navštívil TUL koncem roku 2014. Byla to tehdy jeho první návštěva naší univerzity a jeho nástupce v úřadu Daniel Meron zavítal na reciproční návštěvu Technické univerzity v Liberci včera také poprvé.

Setkal se s Pavlem Mokrým, prorektorem pro vědu, výzkum a zahraničí, ředitelem CxI Petrem Tůmou a ředitelem výzkumu na CxI Miroslavem Černíkem, profesory Kůsem, Němečkem, s Adamem Blažkem a dalšími zástupci naší univerzity.

Daniel Meron se seznámil s činností Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI) a položil dotaz: „Fungujete teprve pár let, máte už nějaké výstupy spolupráce s praxí, je vůbec možné za tak krátkou dobu navázat spolupráci, která by vedla ke konkrétním zakázkám?“

„Provoz v tomto sídle jsme spustili roku 2012, ale nezačínali jsme z nuly, v CxI se spojily síly a nápady z fakult Technické univerzity v Liberci,“ reagoval profesor Černík a doplnil, že CxI v roce 2018 utržilo za smluvní výzkum 2,2 milionů eur.

Tématem setkání byl také projekt na podporu transferu technologií, který Technická univerzita v Liberci řeší.

Jeho Excelence si poté prohlédla výrobu nanovláken a robotické soustavy v našich laboratořích, jednou ze zastávek byla také laboratoř klastru Nanoprogress. Vědci z CxI seznámili Daniela Merona s výsledky výzkumu, na kterém jsme spolupracovali s izraelskými partnery.

„Jsem tu proto, abych podpořil vaši spolupráci s Izraelem. Nevím, zda potřebujete řešit navázání kontaktů s výzkumnými partnery nebo například výměnu vědců… Řekněte, ve které oblasti bych vám mohl pomoci, a já to udělám,“ sdělil při včerejší návštěvě Daniel Meron.

Ředitel CxI Petr Tůma Jeho Excelenci informoval o tom, že CxI má čilé kontakty na izraelskou akademickou a výzkumnou sféru. „To, co by nám mohlo pomoci rozvíjet spolupráci s Izraelem, jsou kontakty s partnery z byznysu,“ řekl docent Tůma.

Daniel Meron se po návštěvě Technické univerzity v Liberci podíval také do krajského podnikatelského inkubátoru Lipo.ink a v 17.00 hodin zahajoval spolu s předsedou Židovské obce Liberec Michalem Hronem výstavu Masaryka a Svatá země v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

IMG_7492-2.jpg

Posíláme do škol nové učitele

Na Technické univerzitě v Liberci začaly podzimní promoce. Slavnostní udílení akademických titulů odstartovala fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická.

20. 9. 2021 | Univerzita | 266

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_6167_120_ptts.jpg

O post rektora TUL se ucházejí dva kandidáti

Stávající rektor Miroslav Brzezina a Josef Šedlbauer, vedoucí katedry chemie FP TUL, kandidují na rektora Technické univerzity v Liberci. Předseda akademického senátu vyhlásil kandidáty podle harmonogramu voleb dnes odpoledne.

21. 9. 2021 | Univerzita | 562