Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Čas k podání přihlášek se krátí. Nechte se pohltit mechatronikou, pedagogickými studii, strojařinou či bioinženýrstvím

Nové studijní programy nabízí i Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL. Snímek je z laboratoře optických měřících metod. Foto: archiv FM TUL
Nové studijní programy nabízí i fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Snímek je z laboratoře optických měřících metod. Foto: archiv FM TUL

Ten správný obor si na Technické univerzitě v Liberci vybere každý. Uchazeče čeká zajímavé studium úzce propojené s praxí. A i pro nadcházející akademický rok připravila naše univerzita řadu nových studijních programů. Teď jen nepropásnout čas pro podání přihlášek.

Do 31. března přijímají přihlášky do prvního kola fakulty strojní, textilní, umění a architektury, ekonomická fakulta a pro bakalářské studium i fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

Máte rádi strojařinu a techniku jako takovou? Můžete zkusit třeba studijní program Technologie plastů a kompozitů na Fakultě strojní TUL. Podobně komplexně koncipovaný program je v rámci ČR jedinečný. „Je to ideální zaměření nejen pro liberecký region, který ekonomicky stojí hlavně na automobilovém průmyslu a zpracování plastů pro automobilky i další výrobní odvětví, ale pro celou Českou republiku. Plastikářský průmysl je dynamický a perspektivní celosvětově. Absolventi oboru Technologie plastů a kompozitů jsou vyvažováni zlatem,“ uvádí děkan Fakulty strojní TUL Petr Lenfeld.

Pokud jste zapálení umělci, kteří nejsou spokojení s prostředím kolem sebe a chcete je uměleckou formou přetvářet, je tu pro vás na Fakultě umění a architektury TUL nový studijní program Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru. Pro navazující studijní program přijímá fakulta přihlášky do konce března. „Absolventi se uplatní jako návrháři objektů a prostředí ve veřejném prostoru ve všech jeho kontextech. Mohou také působit jako samostatní umělci a návrháři v oblastech volného či užitého umění, jako členové a spolupracovníci uměleckých, designérských, architektonických a urbanistických ateliérů a skupin, ale také jako konzultanti občanských iniciativ a komunitních sdružení,“ vypočítává Jan Stolín, vedoucí Katedry umění FUA TUL a garant studijního programu.

Do konce dubna je ještě čas na podání přihlášky do bakalářského stupně studijního programu Architektura a urbanismus.

Jestliže se zajímáte o informatiku nebo třeba počítačové simulace, čeká na vás Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL (FM). Pro nadcházející akademický rok nabízí hned několik nových studijních programů. V rámci bakalářského studia, kde je nutné podat přihlášku do konce března, to jsou Aplikované vědy v inženýrství.

Do navazujících magisterských studijních programů FM můžete podávat přihlášky do konce dubna. Fakulta nabízí hned tři nové magisterské programy. Jaké to jsou? Mechatronika se specializacemi Automatické řízení a Mechatronika. Dále Informační technologie se specializacemi Aplikovaná informatika, Výpočetní systémy a Inteligentní systémy. A Aplikované vědy v inženýrství (AVI) se specializacemi Optické a laserové technologie a měření, Materiály v elektrotechnice a Počítačové simulace ve fyzice a technice. „Jedná se o moderní technický program pro motivované studenty, kteří mají zájmem o fyziku, matematiku, informatiku a moderní softwarové a měřicí technologie,“ vysvětluje garant AVI Petr Šidlof.

"Absolventi studijního programu Mechatronika budou vysoce vzdělaní odborníci, kteří najdou uplatnění jak ve výrobních podnicích či institucích státní správy, tak i v oblasti výzkumu a vývoje," vypočítává zase garant programu Mechatronika Jaroslav Hlava. Absolventi mohou pracovat například jako projektanti automatizačních systémů, vývojáři či aplikační programátoři, ale vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru studia a z ní plynoucí flexibilitě mohou nalézt uplatnění třeba i ve zdravotnictví či finančnictví.

Do 30. dubna přijímá přihlášky do prvního kola přijímacího řízení Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL (FP). Novinkou na této fakultě je bakalářský studijní program Pedagogická studia. „Program navazuje na dlouhodobé zkušenosti katedry pedagogiky a psychologie s programem zaměřeným na volnočasovou pedagogiku a rozšiřuje a prohlubuje přípravu absolventů na práci v neformálním vzdělávání,“ říká garantka programu Dana Kasperová z Katedry pedagogiky a psychologie FP.

Absolventi najdou uplatnění jak ve školních klubech či střediscích volného času, tak v nejrůznějších vzdělávacích institucích. Studijní program se zaměří na osobnostní a pedagogický rozvoj studentů v oblasti výtvarné, hudební, dramatické, jazykově-literární, tělesné, environmentální a informační výchovy. „Díky našim aktivním zkušenostem a spolupráci s inovativními a alternativními vzdělávacími institucemi se studenti mohou těšit na program bohatý na praxi v moderně pojatých vzdělávacích institucích. Program rovněž obsahuje povinný předmět v anglickém jazyce, aby studenti mohli snáze vyjet na Erasmus+ a také na povinnou zahraniční pedagogickou exkurzi,“ doplňuje Tomáš Kasper, vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie FP.

 

Máte rádi sport a chcete šířit dál jeho pozitiva při práci s dětmi nebo dospělými? Pak je pro vás připraven nový bakalářský studijní program s názvem Sport se zaměřením na zdravý životní styl. Vychová odborníky pro sportovní a tělovýchovnou praxi. Důraz je kladen především na podporu zdravého životního stylu prostřednictvím sportu a pohybových aktivit. „Mimo jiné chceme předcházet chronickým neinfekčním onemocněním ve společnosti,“ vysvětluje Lukáš Rubín z Katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, který je zároveň garantem nového programu.

Absolventi získají široké možnosti uplatnění. Od nejrůznějších pracovních pozic sportovního a tělovýchovného zaměření v rámci volnočasových neziskových organizací, sportovních klubů či středisek volného času. Mohou pracovat i v pohybových studiích, wellness či fitness centrech, ale i v institucích státní správy či samosprávy. Díky systému praxí bude absolvent okamžitě připraven nastoupit do vybrané profese.

Vysoce perspektivní multioborové bakalářské studium Bioinženýrství nabízí FP už od letošního akademického roku. Jeho smyslem je provázat přírodovědní obory zejména fyziku, chemii a biologii s materiálovým inženýrstvím. Díky tomuto multidisciplinárnímu základu se studenti naučí vyrábět a testovat materiály pro medicínské aplikace. Tedy materiály pro tkáňové inženýrství, kryty ran a systémy s dodáváním léčiv. „Absolventi budou vítáni v zaměstnáních zaměřených na vývoj, výrobu a testování materiálů pro interakci s biologickými systémy jako jsou náplasti, respirátory, zubní nitě, cévní bandáže, kryty ran, chirurgické šicí nitě a podobně,“ říká garant programu David Lukáš. Možnosti uplatnění absolventů se zdaleka neomezují jen na Českou republiku nebo Evropu.

Novinkou od nadcházejícího akademického roku je navazující magisterské studium bioinženýrství v českém i anglickém jazyce. Jeho absolventi se uplatní jako výrobní a provozní inženýři a technologové, pracovníci kontrolních laboratoří a zkušeben ve zdravotnickém či farmaceutickém průmyslu. Uplatnění najdou také ve výzkumných a akademických pracovištích zabývajících se vývojem biomateriálů a materiálů pro zdravotnické prostředky. Jsou zejména dobře připraveni na působení v oblastech materiálového výzkumu.

Čas na podání přihlášky máte ještě na Fakultě zdravotnických studií TUL. Nejzazším datem pro zaslání přihlášky je 25. květen.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis / University Magazine

Newsletter

Již brzy!